HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Bước 1:
Công dân chọn lĩnh vực dịch vụ công để thực hiện trực tuyến qua mạng.
Bước 2:
Cơ quan, tổ chức và người dân điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu rồi nhấn nút Đăng ký.
Bước 3:

Thông tin về quá trình giải quyết đơn yêu cầu sẽ được cập nhật trực tiếp trên trang dịch vụ công và gửi vào hộp thư điện tử để các cơ quan, tổ chức và người dân biết. Khi đơn yêu cầu hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, Cơ quan, tổ chức và người dân sẽ nhận được thông báo lịch hẹn mời đến nhận kết quả và lệ phí phải thanh toán thông qua hộp thư điện tử.

Trường hợp các cơ quan, tổ chức và người dân không đến lấy kết quả trực tiếp được thì phải nộp các khoản lệ phí, phí dịch vụ vào tài khoản của Tòa án theo thông báo gửi vào hộp thư điện tử, sau khi nhận được đầy đủ lệ phí và phí dịch vụ, Tòa án sẽ tiến hành chuyển phát nhanh kết quả thông qua đường bưu điện đến các cơ quan, tổ chức và người dân.